Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2007 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
    • p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku (Baranowski Michał Łukasz) - od 01.09.2007r.
    • p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku (Dacewicz Wiktor) - do 31.08.2007r.
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-09-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-05-10