Oświadczenia złożone w trakcie 2016 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2016.446 j.t.)

Oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-05-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-05-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-05-09