Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta

  • Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Urzędu Gminy Mielnik (Kasperuk Aneta)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-05-06