Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku (Tomasik Urszula)
  • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Szeweluk Marian Tadeusz)
  • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku (Mirowska Halina)
  • Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku (Sawczuk Alicja)
  • Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku (Wysocka Irena) - w 2015r. złożono korektę oświadczenia majątkowego za 2013r. >>>

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta

  • Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Urzędu Gminy Mielnik (Kasperuk Aneta)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-05-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-05-08

Data modyfikacji: 2015-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-05-08