Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2016.446 j.t.)Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta

  • Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Mielnik (Gorochowicz Tomasz)
  • Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Urzędu Gminy Mielnik (Kasperuk Aneta)
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-05-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-05-09

Data modyfikacji: 2016-05-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-05-09