Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2008 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
    • p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Samojluk Ewa) - oświadczenie złożone w związku z powołaniem z dniem 01.07.2008r. na stanowisko p.o. Dyrektora ZGK w Mielniku
    • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Kranz Andrzej Tadeusz) - oświadczenie złożone w związku z ustaniem z dniem 30.06.2008r. stosunku pracy na stanowisku Dyrektora ZGK w Mielniku
    • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Kranz Andrzej Tadeusz) - oświadczenie złożone w związku z ustaniem z dniem 31.12.2007r. stosunku pracy na stanowisku p.o. Dyrektora ZGK w Mielniku i powołaniem z dniem 01.01.2008r. na stanowisko Dyrektora ZGK w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-01-16

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-01-16