Oświadczenia złożone w trakcie 2010 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z początkiem VI kadencji samorządu:

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem V kadencji samorządu:Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku

  • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Samojluk Ewa) - oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem z dniem 31.12.2010r. umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-10-05

Data modyfikacji: 2011-03-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-10-05