Oświadczenia złożone w trakcie 2011 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy
Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku

  • Szeweluk Marian Tadeusz - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora ZGK w Mielniku

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

  • Bogacki Michał Paweł - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora GOKSiR w Mielniku
  • Baranowski Michał Łukasz - oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora GOKSiR w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Data modyfikacji: 2011-05-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-02-28