Oświadczenia złożone w trakcie 2013 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

  • Urszula Tomasik - Cichocka - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • Bogacki Michał - oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z dniem 12 lipca 2013r. ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • Bogacki Michał - sprostowanie oświadczenia majątkowego z dnia 30 kwietnia 2012r.
  • Bogacki Michał - sprostowanie oświadczenia majątkowego z dnia 28 kwietnia 2011r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-08-05

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-05-07

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-02-19