Oświadczenia złożone w trakcie 2015 roku

na podstawie:

Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zmianami)

Oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

  • Wysocki Piotr (Sekretarz Gminy) - korekta oświadczenia majątkowego za 2013r. [treść] + pismo z informacją o przyczynach korekty [treść]

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków zarządzających gminną osobą prawną

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

  • Baranowski Michał Łukasz - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem z dniem 01.03.2015r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • Tomasik Urszula - oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z dniem 28.02.2015r. ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

  • Wysocka Irena (Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku) - korekta oświadczenia majątkowego za 2013r. [treść] + pismo z informacją o przyczynach korekty [treść]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-01-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-01-30