Budżet na rok 2007

Uchwała Nr IV/19/07 Rady Gminy Mielnik z dnia z 28 lutego 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok ... [treść]

Zarządzenie Nr 102/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok ... [treść]


UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Mielnik:

>>> Uchwała Nr II.0131-2-40/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8.04.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2007 rok. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II.0131-1-10/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18.03.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielnik sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok. ... [treść]
>>> Uchwała II-0131-5-37/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 03.09.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mielnik informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II.0131-3-33/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8.03.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mielnik w 2007r. ... [treść]


WYKONANIE BUDŻETU:

>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2007 rok ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za III kwartały 2007 roku ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy z I półrocze 2007r. ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za I kwartał 2007 roku ... [treść]


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY:

  • Zarządzenia Wójta Gminy Mielnik

Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. ... [treść]

Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. ... [treść]

Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. ... [treść]

Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. ... [treść]

Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. ... [treść]

  • Uchwały Rady Gminy Mielnik

Uchwała Nr XI/47/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. ... [treść]

Uchwała Nr X/42/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. ... [treść]

Uchwała Nr IX/36/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. ... [treść]

Uchwała Nr VIII/32/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. ... [treść]

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. ... [treść]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-08

Data modyfikacji: 2008-05-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-08