Budżet na rok 2010

 Uchwała Nr XXIX/132/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2010 ... [treść]

 Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu gminy Mielnik na 2010 rok ... [treść]


UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Mielnik:

>>> Uchwała Nr II-0321-46/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7.04.2011r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielnik sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II-0034-52/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8.09.2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mielnik informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II-0032-6/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie wyrazżenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mielnik na 2010r. ... [treść]
>>> UCHWAŁA NR II-0033-22/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.11.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mielnik na 2010r. oraz dołączonej do niego prognozie kwoty długu ... [treść]


WYKONANIE BUDŻETU:

>>> Uchwała Nr VII/28/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2010 rok  ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2010 rok  ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finasowego Gminy Mielnik za 2010r.  ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za III kwartały 2010 roku ... [treść]
>>> Zarządzenie nr 97/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r. ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za I kwartał 2010 roku ... [treść]


POŻYCZKI:

>>> Zarządzenie nr 102/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego ... [treść]


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY:

 • Uchwały Rady Gminy Mielnik

 • Uchwała Nr XXXVI/166/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

  Uchwała Nr XXXV/159/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

  Uchwała Nr XXXIV/156/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

  Uchwała Nr XXXIII/154/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

  Uchwała Nr XXXII/145/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

  Uchwała Nr XXXI/141/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

  Uchwała Nr XXX/134/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ... [treść]

 • Zarządzenia Wójta Gminy Mielnik

 • Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  ... [treść]

  Zarządzenie Nr 104/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  ... [treść]

  Zarządzenie Nr 89/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  ... [treść]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-11-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-11-20