Budżet na rok 2012

Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012 ... [treść]
 Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2012r. ... [treść]


UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Mielnik:

>>> Uchwała Nr 00321-63/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielnik sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II-0320-61/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6.09.2012r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mielnik informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II-00312-20/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Mielnik. ... [treść]
>>> Uchwała Nr II-00310-37/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mielnik na 2012 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu. ... [treść]


WYKONANIE BUDŻETU:

>>> Uchwała Nr XXIII/164/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2012 rok ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2012 rok ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 203/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2012r. ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za III kwartał 2012 roku ... [treść]
>>> Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r. ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za II kwartały 2012 roku ... [treść]
>>> Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za I kwartał 2012 roku ... [treść]


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY:

  • Uchwały Rady Gminy Mielnik

Uchwała Nr XIX/131/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  ... [treść]

Uchwała Nr XVII/112/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  ... [treść]

Uchwała Nr XVI/107/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.  ... [treść]

Uchwała Nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.  ... [treść]

Uchwała Nr XIV/84/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  ... [treść]

Uchwała Nr XIII/74/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  ... [treść]

  • Zarządzenia Wójta Gminy Mielnik

Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.   ... [treść]

Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.   ... [treść]

Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.   ... [treść]

Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.   ... [treść]

Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.   ... [treść]

Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r.   ... [treść]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-10-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-22

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-22