Budżet na rok 2013

Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2013 ... [treść]
Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2013r. ... [treść]


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY:

Zarządzenie Nr 282/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. ... [treść]
 Uchwała Nr XXVI/192/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ... [treść]
Zarządzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. ... [treść]
Uchwała Nr XXIV/176/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ... [treść]
Zarządzenie Nr 244/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. ... [treść]
Uchwała Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ... [treść]
Uchwała Nr XXII/158/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ... [treść]
Zarządzenie Nr 206/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. ... [treść]
Uchwała Nr XXI/143/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ... [treść]
Zarządzenie Nr 194/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. ... [treść]
Zarządzenie Nr 188/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. ... [treść]


UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Mielnik:

UCHWAŁA Nr II-00321-46/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielnik sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. ... [treść]
Uchwała Nr II-00320-54/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4.09.2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mielnik informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. ... [treść]
Uchwała Nr II-00312-118/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Mielnik ... [treść]
Uchwała Nr II-00312-52/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Mielnik ... [treść]
Uchwała Nr II-00310-51/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mielnik na 2013 r. ... [treść]


WYKONANIE BUDŻETU:

Uchwała Nr XXX/224/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2013 rok ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2013 rok ... [treść]
Zarządzenie Nr 319/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2013r. ... [treść]
Zarządzenie Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za IV kwartały 2013 roku ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za III kwartały 2013 roku ... [treść]
Zarządzenie Nr 245/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013r. ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za II kwartały 2013 roku ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za I kwartał 2013 roku ... [treść]


Plany finansowe zadań zleconych Gminie Mielnik:

Zarządzenie Nr 175/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok ... [treść]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-11-15