Wybory do VIII kadencji (2018r.)

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych:

Komunikaty urzędnika wyborczego:

  • Komunikat urzędnika wyborczego z dnia 9 października 2018 roku dotyczący zwołania posiedzeń OKW powołanych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 28 września 2018 roku do przeprowadzenia w gminie Mielnik wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Uchwały, protokoły, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku:

Informacje i postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku:

Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Mielnik:

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
  • Zarządzenie Nr 272/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Obwieszczenia Starosty Siemiatyckiego:

Obwieszczenia Marszałka Województwa:

Państwowa Komisja Wyborcza:

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-08-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-08-17