Wybory do VIII kadencji (2018r.)

Zarządzenia i obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku:

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku:

Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Mielnik:

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
  • Zarządzenie Nr 272/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Obwieszczenia Starosty Siemiatyckiego:

Obwieszczenia Marszałka Województwa:

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-08-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-09-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-08-17