DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MIELNIK

ADRES:
Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

ADRESY INTERNETOWE:
WWW: www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu
e-mail: gmina(_at_)mielnik.com.pl, sekretariat(_at_)ug.mielnik.wrotapodlasia.pl
(UWAGA: w przypadku wysyłania wiadomości e-mail na wyżej wymienione adresy pole (_at_) proszę zastąpić znakiem @)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza : informacje i adres

TELEFON (CENTRALA) : (85) 65 77 003, (85) 65 65 861

FAX: (85) 65 77 121

GODZINY PRACY:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

pokój telefon
Wójt Gminy - Marcin Urbański I piętro 22
Sekretariat I piętro 20 (85) 65 65 861

 

pokój telefon
Zastępca Wójta Gminy - Marcin Czerwiński
parter 9A (85) 65 65 876

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

pokój telefon
Kierownik Referatu (Sekretarz Gminy) - Piotr Wysocki I piętro 21 (85) 65 65 863
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Z-ca Kierownika Urzędu Cywilnego parter 2 (85) 65 65 873
stanowisko ds. obsługi organów gminy i spraw kadrowych I piętro 25 (85) 65 65 866
stanowisko ds. organizacyjnych – sekretariat I piętro 20 (85) 65 65 861
stanowisko ds. informatyki i systemów komputerowych parter 9 (85) 65 65 865
stanowisko ds. obsługi POI - Punkt Obsługi Interesanta parter (85) 65 65 877
stanowisko ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego parter 3 (85) 65 65 878

 

REFERAT FINANSOWY

pokój telefon
Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy) - Małgorzata Joanna Szymańska I piętro 24 (85) 65 65 875
stanowisko ds. budżetowych I piętro 24 (85) 65 65 875
stanowisko ds. budżetowych, rozliczeń publiczno-prawnych i wynagrodzeń I piętro 24 (85) 65 65 875
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat I piętro 23 (85) 65 65 870
stanowisko ds.księgowości podatkowej I piętro 23 (85) 65 65 870
KASA (stanowisko ds. budżetowych i obsługi kasowej) I piętro 26 (85) 65 65 869

 

REFERAT INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

pokój telefon
Kierownik Referatu realizujący jednocześnie zadania stanowiska do spraw inwestycji - Tomasz Gorochowicz parter 1 (85) 65 65 872
stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa parter 7 (85) 65 65 874
stanowisko ds. oświaty, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń parter 4 (85) 65 65 868
stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa parter 6 (85) 65 65 871
stanowisko ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii i łowiectwa parter 6 (85) 65 65 867
stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz nieruchomościami parter 6 (85) 65 65 867
stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego parter 6 (85) 65 65 871

 

PEŁNOMOCNIK D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

pokój telefon
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych parter 2 (85) 65 65 873

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

pokój telefon
Urząd Stanu Cywilnego parter 2 (85) 65 65 873


Informacja o dyżurach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

Dane teleadresowe jednostek organizacyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-25