Konkursy ofert

Konkursy ofert w 2018 roku

Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków:

Termin składania wniosków:

Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018r."
(data ogłoszenia konkursu: 30.10.2018r.)

4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

14 listopad
2018 roku
godz. 11:00

Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, na które składa się:

 • zakup szczepionek przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
 • wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
 • edukację świadczeniobiorców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach,
 • zebranie wszelkich dokumentów w tym osób zakwalifikowanych do programu na wykonanie szczepienia oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Mielnik.

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018
(data ogłoszenia konkursu: 21.03.2018r.)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 05.04.2018r. powołanej do rozpatrzenia ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku

25 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysiący złotych)
05 kwietnia 2018 roku
godz. 13:30

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2018 roku w Gminie Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz kampanię informacyjno – edukacyjną zgodnie z założeniami programu.

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018
(data ogłoszenia konkursu: 02.02.2018r.)

Zarządzenie Nr 242/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020 ” w 2018r.

25 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysiący złotych)
19 luty 2018 roku
godz. 13:30

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2018 roku w Gminie Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz kampanię informacyjno – edukacyjną zgodnie z założeniami programu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2018r.

130 000 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)
30 stycznia 2018 roku
godz. 10:00

Wybór oferty:

Konkursy ofert w 2017 roku

Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków:

Termin składania wniosków:

Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2017r."
(data ogłoszenia konkursu: 18.08.2017r.)

 • Ogłoszenie o konkursie: PDF, DOCX

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 12.09.2017r. powołanej do rozpatrzenia ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „"Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2017r."

4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych)
8 września 2017 roku
godz. 11:00

Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, na które składa się:

 1. zakup szczepionek przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
 2. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia.
 3. edukację świadczeniobiorców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie,
 4. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach.
 5. zebranie wszelkich dokumentów w tym osób zakwalifikowanych do programu na wykonanie szczepienia oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Mielnik.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2017r.
(data ogłoszenia konkursu: 11.01.2017r.)

130 000 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)
20 stycznia 2017 roku
godz. 10:00

Wybór oferty:

Konkursy ofert w 2016 roku

Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania wniosków: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

II konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2016 r." (znak sprawy: SPD.8030.17.2016)
(data ogłoszenia konkursu: 29.11.2016r.)

 • Ogłoszenie o konkursie: PDF, DOCX
4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych)
15 grudnia 2016 roku
godz. 11:00

Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, na które składa się:

 1. zakup szczepionek przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
 2. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia.
 3. edukację świadczeniobiorców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie,
 4. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach.
 5. zebranie wszelkich dokumentów w tym osób zakwalifikowanych do programu na wykonanie szczepienia oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Mielnik.

Konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2016r." (znak sprawy: SPD.8030.16.2016)
(data ogłoszenia konkursu: 02.11.2016r.)

 • Ogłoszenie o konkursie: PDF, DOCX
4 080,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych)
18 listopada 2016 roku
godz. 11:00
Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, na które składa się:
 1. zakup szczepionek przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
 2. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia.
 3. edukację świadczeniobiorców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie,
 4. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach.
 5. zebranie wszelkich dokumentów w tym osób zakwalifikowanych do programu na wykonanie szczepienia oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Mielnik.

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2016 (znak sprawy: SPD.8030.3.2016)
(data ogłoszenia konkursu: 29.02.2016r.)

 • Ogłoszenie o konkursie - PDF, DOCX
 • zał. 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy - PDF, DOCX
 • zał. 2 do ogłoszenia - Regulamin konkursu - regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 86/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 lutego 2016 r. (zarządzenie)
 • zał. 3 do ogłoszenia - Projekt umowy - PDF, DOCX
 • zał. 4 do ogłoszenia - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020 - program stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r. (uchwała)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020 w 2016 roku"

24 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
16 marca 2016 roku
godz. 13:30
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2016 roku w Gminie Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz kampanię informacyjno – edukacyjną zgodnie z założeniami programu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w roku 2016

 • Ogłoszenie - PDF
 • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego - PDF, DOC
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania - PDF, DOC
 • Zarządzenie nr 77/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku
 • Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik 2016 r.
 • Zarządzenie nr 79/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2016 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji

130 000 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

15 lutego 2016 roku
godz. 14:00

Konkursy ofert w 2015 roku

Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania wniosków: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Konkurs ofert na wybór realizatora: „Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik w 2015r."
(data ogłoszenia konkursu: 02.10.2015r.)

 • Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami - PDF
 • Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami - DOCX

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik w 2015r."

3200,00 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
19 października 2015 roku
godz. 10:00
Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, na które składa się:
 1. zakup szczepionek przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
 2. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia.
 3. edukację świadczeniobiorców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie,
 4. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach.
 5. zebranie wszelkich dokumentów w tym osób zakwalifikowanych do programu na wykonanie szczepienia oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Mielnik.

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2015 (znak sprawy: S-P-D.8031.12.2015)
(data ogłoszenia konkursu: 07.08.2015r.)

 • Ogłoszenie o konkursie - PDF
 • zał. 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy - PDF, ODT
 • zał. 2 do ogłoszenia - Regulamin konkursu - PDF
 • zał. 3 do ogłoszenia - Projekt umowy - PDF
 • zał. 4 do ogłoszenia - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020 - program stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r. (uchwała)

Informacja z dnia 25.08.2015r. o zamknięciu konkursu bez wyboru oferty najkorzystniejszej

3300,00 zł
(słownie: trzy tysiące trzysta złotych)

24 sierpnia 2015 roku
godz. 13:30
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2015 roku w Gminie Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz kampanii informacyjno – edukacyjnej zgodnie z założeniami programu.

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2015 (znak sprawy: S-P-D.8031.5.2015)
(data ogłoszenia konkursu: 15.05.2015r.)

 • Ogłoszenie o konkursie - PDF
 • zał. 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy - PDF, DOCX
 • zał. 2 do ogłoszenia - Regulamin konkursu - PDF
 • zał. 3 do ogłoszenia - Projekt umowy - PDF
 • zał. 4 do ogłoszenia - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020 - program stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r. (uchwała)

Informacja z dnia 03.06.2015r. o zamknięciu konkursu bez wyboru oferty najkorzystniejszej

4850,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych)
02 czerwca 2015 roku
godz. 13:30
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2015 roku w Gminie Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz kampanii informacyjno – edukacyjnej zgodnie z założeniami programu.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

130 000 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

18 lutego 2015 roku
godz. 14:00

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2014 roku

Zadanie z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania wniosków: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

90 000 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

12 sierpnia 2014 roku
godz. 15:30

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

100 000 zł
(słownie: sto tysięcy złotych)

24 lutego 2014 roku
godz. 15:30

konkurs rozstrzygnięty, wpłynęła 1 oferta - dotację w kwocie 100.000zł otrzymał MKS Mielnik

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2013 roku

Zadanie z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania wniosków: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

50 000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

22 lipca 2013 roku
godz. 15:30

konkurs rozstrzygnięty, wpłynęła 1 oferta - dotację w kwocie 50.000zł otrzymał MKS Mielnik

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

100 000 zł
(słownie: sto tysięcy złotych)

30.01.2013 r.
godz.15:30

konkurs rozstrzygnięty, wpłynęła 1 oferta - dotację w kwocie 100.000zł otrzymał MKS Mielnik

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2012 roku

Zadanie z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania wniosków: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

190 000 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

30.01.2012 r.
godz.15:00

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2011 roku

Zadanie z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania wniosków: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

80 000 zł
(słownie: osiedziesiąt tysięcy złotych)

08.08.2011 r.
godz.15:00

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

110 000 zł w I półroczu
(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

21.03.2011 r.
godz.15:00

wpłynęła 1 oferta - dotację w kwocie 110 000 zł otrzymał MKS Mielnik

 

KONKURS URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY NA ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY PLACU KOŚCIUSZKI W MIELNIKU

Wójt Gminy Mielnik ogłasza konkurs na projekt zagospodarowania terenu: Parku przy Placu Kościuszki w Mielniku

 • TERMINARZ KONKURSU
  • Wydawanie materiałów konkursowych: 01.08.2011-12.08.2011 r.
  • Ostateczny termin składania pytań do regulaminu: 31.08.2011 r.
  • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 30.09.2011 r.
  • Składanie prac konkursowych: 31.10.2011 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu: 15.11.2011 r.
 • POBIERZ:
  • Regulamin konkursu - PDF
  • Zgłoszenie do udziału w Konkursie - PDF, DOC
  • Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwolenie na korzystanie z wytworu - PDF, DOC
  • Materiały graficzne - ZIP
  • Odpowiedzi na pytania z dnia 04.08.2011 - PDF
  • Ogłoszenie wyników konkursu - PDF
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wynikach - protokół sądu konkursowego - PDF
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o wynikach - zdjęcia: ZIP

Konkursy ofert w 2010 roku

Oferta z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania ofert: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

200 000 zł

04.02.2010 r.
godz.15:30

Konkursy ofert w 2009 roku

Oferta z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania ofert: Informacje i uwagi dotyczące zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

200 000 zł

26.03.2009 r.
godz.15:30

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

200 000 zł

20.01.2009 r.
godz.15:30

konkurs rozstrzygnięty negatywnie - wpłynęła jedna oferta niespełniająca warunków formalnych konkursu

Konkursy ofert w 2008 roku

Oferta z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania ofert:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

60 000 zł

06.11.2008 r.
godz.15:30

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
[treść ogłoszenia o konkursie]

20 000 zł

11.03.2008 r.
godz.15:30

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

100 000 zł

20.02.2008 r.
godz.15:30

Konkursy ofert w 2007 roku

Oferta z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania ofert:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

100 000 zł

30.03.2007 r.
godz.15:30

Konkursy ofert w 2006 roku

Oferta z zakresu: Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: Termin składania ofert:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[treść ogłoszenia o konkursie]

50 000 zł

10.08.2006 r.
godz.15:30

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
[treść ogłoszenia o konkursie]

10 000 zł

28.07.2006 r.
godz.15:30

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Śnieżko - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2014-07-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-28

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-28