Konkursy ofert

Konkursy ofert w 2019 roku

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2019 roku w Gminie Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz kampanię informacyjno – edukacyjną zgodnie z założeniami programu.

Data ogłoszenia konkursu: 18.04.2019 r.

Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Termin składania wniosków: 07 maja 2019 roku, godz. 13:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2019r.

Konkursy ofert w 2018 roku

Konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018r."

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2018r.

Konkursy ofert w 2017 roku

Konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2017r."

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2017r.

Konkursy ofert w 2016 roku

II konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2016 r."

 • Ogłoszenie o konkursie (znak sprawy: SPD.8030.17.2016, data ogłoszenia konkursu: 29.11.2016r.): PDF, DOCX

Konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2016r."

 • Ogłoszenie o konkursie (znak sprawy: SPD.8030.16.2016, data ogłoszenia konkursu: 02.11.2016r.): PDF, DOCX

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w roku 2016

 • Ogłoszenie - PDF
 • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego - PDF, DOC
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania - PDF, DOC
 • Zarządzenie nr 77/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku
 • Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik 2016 r.
 • Zarządzenie nr 79/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2016 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji

Konkursy ofert w 2015 roku

Konkurs ofert na wybór realizatora: „Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik w 2015r."

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2015

 • Ogłoszenie o konkursie (znak sprawy: S-P-D.8031.12.2015, data ogłoszenia konkursu: 07.08.2015r.) - PDF
 • zał. 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy - PDF, ODT
 • zał. 2 do ogłoszenia - Regulamin konkursu - PDF
 • zał. 3 do ogłoszenia - Projekt umowy - PDF
 • zał. 4 do ogłoszenia - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020 - program stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r. (uchwała)
 • Informacja z dnia 25.08.2015r. o zamknięciu konkursu bez wyboru oferty najkorzystniejszej

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2015

 • Ogłoszenie o konkursie (znak sprawy: S-P-D.8031.5.2015, data ogłoszenia konkursu: 15.05.2015r.) - PDF
 • zał. 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy - PDF, DOCX
 • zał. 2 do ogłoszenia - Regulamin konkursu - PDF
 • zał. 3 do ogłoszenia - Projekt umowy - PDF
 • zał. 4 do ogłoszenia - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020 - program stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r. (uchwała)
 • Informacja z dnia 03.06.2015r. o zamknięciu konkursu bez wyboru oferty najkorzystniejszej

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2014 roku

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2013 roku

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2012 roku

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy oraz konkursy w 2011 roku

 

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Rozwój sportu (dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik)

Konkurs urbanistyczno – architektoniczny na zagospodarowanie parku przy Placu Kościuszki w Mielniku

Wójt Gminy Mielnik ogłasza konkurs na projekt zagospodarowania terenu: Parku przy Placu Kościuszki w Mielniku

 • Terminarz konkursu:
  • Wydawanie materiałów konkursowych: 01.08.2011-12.08.2011 r.
  • Ostateczny termin składania pytań do regulaminu: 31.08.2011 r.
  • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 30.09.2011 r.
  • Składanie prac konkursowych: 31.10.2011 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu: 15.11.2011 r.
 • Pobierz:
  • Regulamin konkursu - PDF
  • Zgłoszenie do udziału w Konkursie - PDF, DOC
  • Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwolenie na korzystanie z wytworu - PDF, DOC
  • Materiały graficzne - ZIP
  • Odpowiedzi na pytania z dnia 04.08.2011 - PDF
  • Ogłoszenie wyników konkursu - PDF
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wynikach - protokół sądu konkursowego - PDF
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o wynikach - zdjęcia: ZIP

Konkursy ofert w 2010 roku

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Konkursy ofert w 2009 roku

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Konkursy ofert w 2008 roku

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Konkursy ofert w 2007 roku

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Konkursy ofert w 2006 roku

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Śnieżko - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2014-07-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-28