Zamówienia publiczne w roku 2007

Przetargi Gminy Mielnik,
Wójta Gminy Mielnik,
Urzędu Gminy Mielnik
(zakończone)

Przetargi jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik
(zakończone)

RG.341-16/07, Mielnik, 2007-12-07, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Mętna". Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Mętna , polegający na wykonaniu nawierzchni żwirowej o szer. 5,0 m z poboczami z kruszywa naturalnego. Długość remontowanej drogi 900 mb. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: PW "KERIM" Mirosław Tołwiński, Wiercień Duży 26, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 78.541,47 zł brutto)


RG.341-15/07, Mielnik, 2007-10-25, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Remont budynku świetlicy w Sutnie". Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Sutnie. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACJI SANITARNYCH, ul. Wolności 38, 08-300 Sokołów Podl.; CENA OFERTOWA: 65.934,27 zł brutto)


RG.341-14/07, Mielnik, 2007-10-01, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Remont drogi gminnej Oksiutycze – Grabarka". Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nawierzchni żwirowej szer. 5,0 m o gr. warstwy 20 cm; poboczy szer. 1,0 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego pospółką gr. 10 cm; wykonanie rowów odprowadzających wodę; Długość odcinka drogi 1,3865 km , szer. nawierzchni żwirowej 5,0 m. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: PW "KERIM" Mirosław Tołwiński, Wiercień Duży 26, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 105.693,92 zł brutto)


RG.341-13/07, Mielnik, 2007-09-19, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Moszczona Królewska". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni żwirowej o szer. korony jezdni 6,0 m wraz z poboczami na odcinku 0+000 - 1+135 km ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: PWD "ŻWIRBUD" Podoliński Tadeusz, ul. Drohiczyńska 186, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 106.232,20 zł brutto)


RG.341-10/07, Mielnik, 2007-08-20, OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA : „Budowa budynku gospodarczo - garażowego w Mielniku”. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczo - garażowego w Mielniku przy ulicy Piaskowej 38. Jest to budynek parterowy z dachem 2 spadowym . Budynek będzie posiadał 3 stanowiska garażowe i będzie spełniał funkcję pomieszczeń magazynowych. Na jednym stanowisku będzie zamontowany podnośnik samochodowy. Przed budynkiem wykonany będzie podjazd z kostki betonowej. ... więcej >>> - ponowne ogłoszenie o wszczęciu postępowania (zmiany w OGŁOSZENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA oraz w SIWZ w stosunku do postępowania z dnia 20.06.2007r. o tym samym numerze) - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: "PATRAS", ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podl.; CENA OFERTOWA: 180.314,84 zł brutto)


RG.341-12/07, Mielnik, 2007-07-05, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : „Remont budynku świetlicy w Tokarach”. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Tokarach. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACJI SANITARNYCH, ul. Wolności 38, 08-300 Sokołów Podl.; CENA OFERTOWA: 88.969,34 zł brutto)


RG.341-11/07, Mielnik, 2007-07-04, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : „Wykonanie dokumentacji projektowej na odkryty basen kąpielowy w Mielniku”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na otwarty basen kąpielowy o wym. 25,0 m x 12,0 m z ruchomym zadaszeniem jako rozwiązanie wariantowe. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: "PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI" S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin, ul. Dr Ireny Białówny 9 m. 6, 15-437 Białystok; CENA OFERTOWA: 119.560,00 zł brutto)


RG.341-10/07, Mielnik, 2007-06-20, OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA : „Budowa budynku gospodarczo - garażowego w Mielniku”. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczo - garażowego w Mielniku przy ulicy Piaskowej 38. Jest to budynek parterowy z dachem 2 spadowym . Budynek będzie posiadał 3 stanowiska garażowe i będzie spełniał funkcję pomieszczeń magazynowych. Na jednym stanowisku będzie zamontowany podnośnik samochodowy. Przed budynkiem wykonany będzie podjazd z kostki betonowej. ... więcej >>> - zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z Art. 93, ust. 1, pkt. 4 Prawa zamówień publicznych)


RG.341-9/07, Mielnik, 2007-05-09, OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA : „Remont drogi gminnej do m. Grabowiec - I etap - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej do miejscowości Grabowiec. I etap robót przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie na odcinku 950 mb o szer. jezdni 5,0 m. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: PWD "ŻWIRBUD" Podoliński Tadeusz, ul. Drohiczyńska 186, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 148.049,21 zł brutto)


RG.341-8/07, Mielnik, 2007-04-27, OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA : „Remont ulicy Brzeskiej w Niemirowie- ułożenie chodnika” . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika przy ulicy Brzeskiej w Niemirowie ok. 580 m2 z kostki brukowej gr. 6 cm i ok. 150 m2 z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z krawężnikiem ok. 430 mb i obrzeżami ok. 430 mb ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: Firma "DIMEX" Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, ul. Obrońców Westerplatte 42, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 107.983,35 zł brutto)


RG.341-7/07, Mielnik, 2007-04-03 , OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) : „Remont drogi gminnej w Koterce”. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni drogi i miejsc parkingowych kostką brukową gr. 8 cm o powierzchni ok. 1100 m 2 wraz z obrzeżami z wykorzystaniem istniejącej podbudowy. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: Firma "DIMEX" Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, ul. Obrońców Westerplatte 42, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 82.795,20 zł brutto)


RG.3400-4/07, Mielnik, 2007-02-12, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka - Grabarka na odcinku dr. gminnej Nr 9591B Radziwiłłówka - Końskie Góry - Oksiutycze - II etap - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na odcinku 2+900 - 4+990 km" ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: PW "KERIM" Mirosław Tołwiński, Wiercień Duży 26, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 337.462,39 zł brutto)


RG.341-6/07, Mielnik, 2007-03-09, OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Osłowo i wsi Mielnik”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni żwirowej szer. 4,0 mo gr. 20 cm z poboczami z kruszywa naturanego- długość odcinka ok. 1,63 km. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: PWD "ŻWIRBUD" Podoliński Tadeusz, ul. Drohiczyńska 186, 17-300 Siemiatycze; CENA OFERTOWA: 110.143,02 zł brutto)


RG.341-5/07, Mielnik, 2007-02-22, OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: Remont drogi gminnej w miejscowości Sutno, działki o nr geod. 634 i 675/1. Na drodze o powierzchni gruntowej naturalnej przewiduje się wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. warstwy 30 cm i szerokości jezdni 6,00 m i długości 0,5 km. Po stronie lewj należy wykonać chodnik z kostki brukowej gr. 6,00 cm w krawężnikach betonowych a na wjazdach kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm.ok.130 mb. ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 13A/14, 17-100 Bielsk Podlaski)

ER.341-2/07, Mielnik, 2007-11-15, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : „Dostawa materiałów budowlanych na modernizację części hotelowej budynku OSP w Mielniku”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w celu wykonania modernizacji części hotelowej wewnątrz budynku straży OSP w Mielniku. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na miejsce wykonywania remontu materiałów budowlanych; posadzkowych, wykończeniowych, sanitarnych i elektrycznych ... więcej >>>


GOKSIR.341-1/07, Mielnik, 2007-11-14, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa samochodu osobowego - 9 miejsc osobowych". ... więcej >>> - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY (DOSTAWCA: TOP AUTO, Andrzej Arefiew, Krupniki 25, 15-641 Białystok; CENA OFERTOWA: 97.000,00 zł brutto)


ER.341-1/07, Mielnik, 2007-07-25, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : „Dostawa samochodu śmieciarki wyposażonej w pług odśnieżny”. Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. samochodu śmieciarki z dodatkowo zainstalowanym pługiem odśnieżnym ... więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27