ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data zawiadomienia: 30 października 2015 r.
(treść informacji)


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Data sesji: 26 października 2015 r.
(treść informacji)


Modyfikacja wzoru formularza ofertowego

data zamieszczenia: 21.10.2015

(informacja z dnia 21.10.2015r. o modyfikacji wzoru formularza ofertowego wraz z poprawionym wzorem formularza ofertowego do pobrania w sekcji "załączniki")


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mielnik: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

Numer ogłoszenia w BZP: 151143 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-10-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-10-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-11-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-10-16