Rada Gminy Mielnik

Wykaz radnych Rady Gminy Mielnik VII kadencji samorządu

 1. Nikitorowicz Krzysztof (Mielnik) - Przewodniczący Rady Gminy - patrz: Uchwała Nr III/3/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014r.
 2. Bukrewicz Mateusz (Mielnik) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - patrz: Uchwała Nr III/4/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014r.
 3. Butkiewicz Franciszek (Niemirów)
 4. Dekarz Barbara (Wilanowo)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pura Paweł Grzegorz (Maćkowicze)
 10. Symonowicz Henryk Adam (Mielnik)
 11. Szpakowski Piotr Franciszek (Moszczona Królewska)
 1. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 2. Weremjewicz Jerzy (Osłowo)
 3. Wierzba Andrzej (Mielnik)
 4. Zalewski Kamil Adrian (Tokary)

Plan pracy Rady Gminy Mielnik

Zasady ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik


 

PRZEWODNICZĄCY RADY lub WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów co drugi poniedziałek a jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w następnym dniu roboczym w godz. 9:00 - 11:00 i 16:00 - 16:30


Rada Gminy działa na podstawie:

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Elżbieta Szymańska

Data wytworzenia: 2013-06-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2005-12-14

Data modyfikacji: 2018-01-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2005-12-14