Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji samorządu

na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)


Oświadczenie majątkowe radnych złożone w związku końcem kadencji Rady Gminy

 1. Boguszewska Maria (Mielnik)
 2. Drozdowski Stanisław (Wajków)
 3. Hackiewicz Stępień Alina (Niemirów)
 4. Jonio Zbigniew (Mielnik)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pytel Sławomir (Kudelicze)
 10. Soszko Antoni (Koterka)
 11. Terebun Witold (Wilanowo)
 12. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 13. Troc Stefan (Moszczona Królewska)
 14. Zduniewicz Jan (Mielnik)

Oświadczenie majątkowe radnych za 2013 rok

 1. Boguszewska Maria (Mielnik)
 2. Drozdowski Stanisław (Wajków)
 3. Hackiewicz Stępień Alina (Niemirów)
 4. Jonio Zbigniew (Mielnik)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pytel Sławomir (Kudelicze)
 10. Soszko Antoni (Koterka)
 11. Stankiewicz Władysław (Mielnik)
 12. Terebun Witold (Wilanowo)
 13. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 14. Troc Stefan (Moszczona Królewska)
 15. Zduniewicz Jan (Mielnik)

Oświadczenie majątkowe radnych za 2012 rok

 1. Boguszewska Maria (Mielnik)
 2. Drozdowski Stanisław (Wajków)
 3. Hackiewicz Stępień Alina (Niemirów)
 4. Jonio Zbigniew (Mielnik)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pytel Sławomir (Kudelicze)
 10. Soszko Antoni (Koterka)
 11. Stankiewicz Władysław (Mielnik)
 12. Terebun Witold (Wilanowo)
 13. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 14. Troc Stefan (Moszczona Królewska)
 15. Zduniewicz Jan (Mielnik)

Oświadczenie majątkowe radnych za 2011 rok

 1. Boguszewska Maria (Mielnik)
 2. Drozdowski Stanisław (Wajków)
 3. Hackiewicz Stępień Alina (Niemirów)
 4. Jonio Zbigniew (Mielnik)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pytel Sławomir (Kudelicze)
 10. Soszko Antoni (Koterka)
 11. Stankiewicz Władysław (Mielnik)
 12. Terebun Witold (Wilanowo)
 13. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 14. Troc Stefan (Moszczona Królewska)
 15. Zduniewicz Jan (Mielnik)

Oświadczenie majątkowe radnych za 2010 rok

 1. Boguszewska Maria (Mielnik)
 2. Drozdowski Stanisław (Wajków)
 3. Hackiewicz Stępień Alina (Niemirów)
 4. Jonio Zbigniew (Mielnik)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pytel Sławomir (Kudelicze)
 10. Soszko Antoni (Koterka)
 11. Stankiewicz Władysław (Mielnik)
 12. Terebun Witold (Wilanowo)
 13. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 14. Troc Stefan (Moszczona Królewska)
 15. Zduniewicz Jan (Mielnik)

Oświadczenie majątkowe radnych składane w związku z nową kadencją Rady Gminy

 1. Boguszewska Maria (Mielnik)
 2. Drozdowski Stanisław (Wajków)
 3. Hackiewicz Stępień Alina (Niemirów)
 4. Jonio Zbigniew (Mielnik)
 5. Kożuchowski Lucjan (Oksiutycze)
 6. Leoniuk Sławomir (Mętna)
 7. Mormol Maciej (Sutno)
 8. Pogrebniak Olga (Radziwiłłówka)
 9. Pytel Sławomir (Kudelicze)
 10. Soszko Antoni (Koterka)
 11. Stankiewicz Władysław (Mielnik)
 12. Terebun Witold (Wilanowo)
 13. Tobota Kazimierz (Mielnik)
 14. Troc Stefan (Moszczona Królewska)
 15. Zduniewicz Jan (Mielnik)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. kadr i obsługi organów gminy: Elżbieta Szymańska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-07

Data modyfikacji: 2014-10-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-07