Data wydania 2007-12-19
Numer XII/53/07
w sprawie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

UCHWAŁA NR XII/53/07
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

     Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik, stanowiący następujące załączniki :

1) Załącznik Nr 1 – Dodatek motywacyjny,
2) Załącznik Nr 2 – Dodatek funkcyjny,
3) Załącznik Nr 3 – Dodatek za warunki pracy,
4) Załącznik Nr 4 – Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) Załącznik Nr 5 – Dodatek mieszkaniowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2008 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

 • XII/53/07 (uchwała) (PDF, 62,58 KB)

  UCHWAŁA NR XII/53/07 RADY GMINY MIELNIK z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

 • XII/53/07 (uzasadnienie) (PDF, 51,74 KB)

  UZASADNIENIE

 • XII/53/07 (załącznik nr 1) (PDF, 65,47 KB)

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007r. (DODATEK MOTYWACYJNY)

 • XII/53/07 (załącznik nr 2) (PDF, 61,22 KB)

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007r. (DODATEK FUNKCYJNY)

 • XII/53/07 (załącznik nr 3) (PDF, 61,46 KB)

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007r. (DODATEK ZA WARUNKI PRACY)

 • XII/53/07 (załącznik nr 4) (PDF, 59,46 KB)

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007r. (WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW)

 • XII/53/07 (załącznik nr 5) (PDF, 59,5 KB)

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007r. (DODATEK MIESZKANIOWY)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-12-21

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-12-21