Rejestry, ewidencje, archiwa


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.05.205.1692)
- dostęp do rejestrów może być ograniczony poprzez inne akty prawne np. Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)


 • Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Ewidencja podatku od środków transportowych
 • Gminna ewidencja zabytów
 • Rejestr ewidencji działalności gospodarczej
 • Rejestr instytucji kultury (opis) (księgi rejestrowe)
 • Rejestr przepisów gminnych (opis)
 • Rejestr skarg i wniosków (opis)
 • Rejestr uchwał Rady Gminy (opis)
 • Rejestr umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik (rejestr)
 • Rejestr wniosków i interpelacji (opis)
 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy (opis)
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr zarządzeń Wójta (opis)
 • Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-01-29

Data modyfikacji: 2016-09-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-01-29