Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2010r.

Zarządzenie Kierownika
Urzędu nr :
z dnia :dotyczy :uwagi :
7/10 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia (Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
6/10 27 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o nazwie "Krajobrazy Ziemi Mielnickiej - promocją regionu"
5/10 19 lipca 2010r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywego lub innego aktu prawnego w formacie A-4.
4/10 27 maja 2010r. w sprawie uznania za uzasadnione należności przysługujące pracownikom samorządowym z tytułu odbywania podróży służbowej
3/10 06 maja 2010r. w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
2/10 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dni 4 lub 7 maja dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik
1/2010 20 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2010-01-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15