Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2012r.

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2012 ROK

numer:z dnia:dotyczy:uwagi:
23/12 21 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia wykonania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
22/12 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 6/12 Kierownika Urzędu z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Mielnik
21/12 17 grudnia 2012r. sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu"
20/12 10 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
19/12 30 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu w dniu 21 grudnia br. z zakresu służby przygotowawczej
18/12 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Dla każdego coś dobrego"
17/12 26 października 2012r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Gminy Mielnik
16/12 15 października 2012r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
15/12 28 września 2012r. w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik - zmienione Zarządzeniem Nr 12/13 Kierownika Urzędu z dnia 21 listopada 2013r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 8/13 Kierownika Urzędu z dnia 23 sierpnia 2013r.
14/12 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakałdowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
13/12 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 3/15 Kierownika Urzędu z dnia 26 marca 2015r.
12/12 31 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
11/12 2 lipca 2012r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
10/12 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Mielnik
9/12 29 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowego opisu środków ochrony oraz zasad zarządzania zabezpieczeniami na stanowiskach systemu teleinformatycznego ZMOKU/BUSC zlokalizowanego w GMINIE MIELNIK, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
8/12 22 czerwca 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieużytkowanego sprzętu informatycznego
7/12 19 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Mielnik do obsługi systemu CEIDG

- traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 5/16 Kierownika Urzędu z dnia 4 sierpnia 2016r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 7/13 Kierownika Urzędu z dnia 30 lipca 2013r.

6/12 19 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Mielnik

- zmienione Zarządzeniem Nr 8/17 Kierownika Urzędu z dnia 26 czerwca 2017r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 22/12 Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2012r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 17/12 Kierownika Urzędu z dnia 26 października 2012r.

5/12 17 maja 2012r. w sprawie dalszego wdrażania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Mielnik. zmienione Zarządzeniem Nr 1/16 Kierownika Urzędu z dnia 21 stycznia 2016r.
4/12 10 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy Mielnik oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.
3/12 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu pn. „Skuteczne NGO –Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2/12 7 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami
1/12 7 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2012-02-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15