Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2011r.

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2011 ROK

numer:z dnia:dotyczy:uwagi:
23/11 30 grudnia 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik
22/11 28 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego Urzędu Gminy Mielnik
21/11 28 grudnia 2011r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Mielnik
20/11 14 grudnia 2011r. w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
19/11 28 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego zmienione Zarządzeniem Nr 19/14 Kierownika Urzędu z dnia 24 września 2014r.
18/11 4 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu "Bug - rajem dla turysty" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
17/11 4 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o nazwie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap budowa oczyszczalni ścieków ”
16/11 4 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o nazwie „Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku”
15/11 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 5/15 Kierownika Urzędu z dnia 1 czerwca 2015r.
14/11 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 2/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2017r.
13/11 11 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
12/11 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
11/11 1 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
10/11 16 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Mielnik.
9/11 16 marca 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Mielnik. zmienione Zarządzeniem Nr 5/12 Kierownika Urzędu z dnia 17 maja 2012r.
8/11 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Mielnik.
7/11 9 marca 2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie procedury rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych i na samodzielne stanowisko ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa
6/11 18 lutego 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 1/11 z dnia 17 stycznia w sprawie wprowadzenia limitu rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych.
5/11 10 lutego 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku nieużytkowanego sprzętu informatycznego
4/11 7 lutego 2011r. w sprawie uczestnictwa w realizacji projektu pt. "Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki"
3/11 21 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gopodarki Komunalnej w Mielniku
2/11 21 stycznia 2011r. w sprawie cofnięcia upoważnień Panu Tomaszowi Gorochowicz.
1/11 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia limitu rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2011-01-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15