Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2011 r.

Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2011 roku

numer: z dnia: dotyczy:
23/11 30.12.2011 w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik
22/11 28.12.2011 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego Urzędu Gminy Mielnik
21/11 28.12.2011 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Mielnik
20/11 14.12.2011 w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
19/11 28.11.2011 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
18/11 4.10.2011 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu "Bug - rajem dla turysty" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
17/11 4.10.2011 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o nazwie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap budowa oczyszczalni ścieków ”
16/11 4.10.2011 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o nazwie „Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku”
15/11 25.08.2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik
14/11 4.08.2011 w sprawie zmiany zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej
13/11 11.07.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
12/11 19.04.2011 w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
11/11 1.04.2011 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
10/11 16.03.2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Mielnik.
9/11 16.03.2011 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Mielnik.
8/11 14.03.2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Mielnik.
7/11 9.03.2011 o wszczęciu postępowania w sprawie procedury rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych i na samodzielne stanowisko ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa
6/11 18.02.2011 o zmianie Zarządzenia Nr 1/11 z dnia 17 stycznia w sprawie wprowadzenia limitu rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych.
5/11 10.02.2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku nieużytkowanego sprzętu informatycznego
4/11 7.02.2011 w sprawie uczestnictwa w realizacji projektu pt. "Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki"
3/11 21.01.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gopodarki Komunalnej w Mielniku
2/11 21.01.2011 w sprawie cofnięcia upoważnień Panu Tomaszowi Gorochowicz.
1/11 17.01.2011 w sprawie wprowadzenia limitu rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2011-01-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15