Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2013 r.

Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2013 roku

numer: z dnia: dotyczy:
16/13 11.12.2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
15/13 9.12.2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
14/13 6.12.2013 w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
13/13 25.11.2013 w sprawie ustalenia dnia 27.12 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
12/13 21.11.2013 o zmianie Zarządzeń Nr 15/12 Kierownika Urzędu z dnia 28 września 2012 roku, Nr 8/13 Kierownika Urzędu z dnia 23.08 2013r. w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
11/13 19.11.2013 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
10/13 28.10.2013 w sprawie przyjęcia do stosowania programów komputerowych
9/13 18.10.2013 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pod nazwą "TRYLOGIA- Park Historyczny w Mielniku – etap I”
8/13 23.08.2013 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 15/12 Kierownika Urzędu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
7/13 30.07.2013 o zmnianie Zarządzenia Nr 7/12 Kierownika Urzędu z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Mielnik do obsługi systemu CEIDG
6/13 25.04.2013 w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
5/13 18.04.2013 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”
4/13 18.04.2013 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pod nazwą "Budowa kładki pieszo –rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”
3/13 5.04.2013 w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2/13 13.03.2013 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Wspieranie rozwoju turystyki w regionie Podlasia poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Mielniku”
1/13 21.02.2013 w sprawie przejęcia komisyjnego wytworzonej dokumentacji, pieczeci, sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych na stanowisku pracy Zastępcy Wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2013-02-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15