Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2016r.

Zarządzenie Kierownika
Urzędu nr :
z dnia :dotyczy :uwagi :
6/16 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
5/16 04 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Mielnik do obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
4/16 21 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości
3/16 19 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
2/16 02 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia, stanowiących majątek trwały Urzędu Gminy Mielnik
1/16 21 stycznia 2016r. o zmianie Zarządzenia w sprawie dalszego wdrażania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2016-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15