Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2014 r.

Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2014 roku

numer: z dnia: dotyczy:
28/14 12.12.2014 w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
27/14 28.11.2014 w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
26/14 21.11.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod nazwą "Kronika Gminy Mielnik"
25/14 21.11.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w ramach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” pod nazwą "Słoneczne dachy Mielnika"
24/14 3.11.2014 w sprawie ustalenia dnia 10.11 br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
23/14 23.10.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
22/14 16.10.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
21/14 15.10.2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku nieużytkowanego sprzętu informatycznego
20/14 25.09.2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku Planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Mielnik
19/14 24.09.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/11 Kierownika Urzędu z dnia 28.11 2011 roku o ustanowieniu urzędnika wyborczego
18/14 29.08.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
17/14 27.08.2014 w sprawie przyjęcia do stosowania programu komputerowego
16/14 11.08.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
15/14 14.07.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowiska ds.: budżetowych, rozliczeń publiczno-prawnych i wynagrodzeń i zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.
14/14 23.06.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
13/14 2.06.2014 w sprawie ustalenia dnia 20.06 br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
12/14 23.05.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
11/14 20.05.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod nazwą "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż elementów małej architektury"
10/14 5.05.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej
9/14 29.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo"
8/14 29.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą "Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka"
7/14 29.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pod nazwą "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej"
6/14 29.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa"
5/14 24.04.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowiska ds. : społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego oraz gospodarki komunalnej i drogownictwa
4/14 15.04.2014 w sprawie ustalenia dnia 2.05 br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
3/14 21.03.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Mielnik.
2/14 27.02.2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy Nr ZP-O.272.11.2013 obejmującej instalację zestawów komputerowych oraz urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”
1/14 14.02.2014 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-02-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15