Zarządzenie Nr 12/14
Kierownika Urzędu

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

     Na podstawie art. 7 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. poz. 223, poz. 1458; z późn. zm.) oraz §1 pkt. 1, §2 Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz wolne stanowiska Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych określonego Zarządzeniem Nr 6/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 października 2005 roku z późn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

1. Piotr Wysocki - Przewodniczący;
2. Elżbieta Szymańska - Sekretarz;
3. Iwona Paździora-Patkowska- członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 12/14 (PDF, 93,31 KB)

    Zarządzenie Nr 12/14 Kierownika Urzędu z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-05-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-05-23

Data modyfikacji: 2014-05-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-05-23