Zarządzenie Nr 15/14
Kierownika Urzędu

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowiska ds.:
budżetowych, rozliczeń publiczno-prawnych i wynagrodzeń
i zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

     Na podstawie art. 7 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. poz. 223, poz. 1458; z późn. zm.) oraz §1 pkt. 1, §2 Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz wolne stanowiska Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych określonego Zarządzeniem Nr 6/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 października 2005 roku z późn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

1. Łarysa Kierkowicz - Przewodniczący;
2. Elżbieta Szymańska - Sekretarz;
3. Dariusz Romaniuk - Członek;
4. Iwona Paździora - Patkowska - Członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 15/14 (PDF, 95,71 KB)

    Zarządzenie Nr 15/14 Kierownika Urzędu z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowiska ds.: budżetowych, rozliczeń publiczno-prawnych i wynagrodzeń i zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-07-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-07-14

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-07-14