Zarządzenie Nr 18/14
Kierownika Urzędu

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej

   Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458, z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 8/11 Kierownika Urzędu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję komisję egzaminacyjną w składzie:

1.  Piotr Wysocki - Przewodniczący
2.  Iwona Paździora - Patkowska - członek
3.  Elżbieta Szymańska - członek
4.  Marta Koroluk - członek

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 18/14 (PDF, 91,94 KB)

    Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 27 sierpnia 2014 r. nr 18/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-02

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-02