Zarządzenie Nr 22/14
Kierownika Urzędu

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej

     Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202) oraz Zarządzenia Nr 8/11 Kierownika Urzędu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w składzie:

1. Piotr Wysocki - Przewodniczący,
2. Iwona Paździora - Patkowska - członek,
3. Elżbieta Szymańska - członek,
4. Aneta Kasperuk - członek,
5. Urszula Gniadek - członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 22/14 (PDF, 93,46 KB)

    Zarządzenie Nr 22/14 Kierownika Urzędu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-10-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-10-16

Data modyfikacji: 2014-10-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-10-16