Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2017r.

Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2017 roku

numer: z dnia: dotyczy: uwagi:
15/17 19.12.2017 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Mielnik zmianione Zarządzeniem Nr 3/19 Kierownika Urzędu z dnia 27 lutego 2019r.
14/17 18.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Mielnik
13/17 08.11.2017 w sprawie ustalenia dnia 22 grudnia  br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik
12/17 09.10.2017 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Mielnik
11/17 05.10.2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami  pod nazwą "Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku"
10/17 08.08.2017 w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia  br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik
9/17 26.06.2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
8/17 26.06.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracy
7/17 7.06.2017 w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca  br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik
6/17 30.05.2017 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy dla obszaru przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminy Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 7/18 Kierownika Urzędu z dnia 11 kwietnia 2018r.
5/17 24.04.2017r. o zmianie  Zarządzenia Nr 1/17 Kierownika Urzędu z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia limitów rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych

- zmienione Zarządzeniem Nr 8/19 Kierownika Urzędu z dnia 31 maja 2019r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 12/18 Kierownika Urzędu z dnia 07 lipca 2018r.

4/17 6.04.2017r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik
3/17 16.03.2017r. w sprawie przyjęcia do stosowania programów komputerowych
2/17 8.03.2017r. w sprawie redakcji Biuletynu Informacji Publicznej
1/17 19.01.2017r. w sprawie ustanowienia limitów rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych

- zmienione Zarządzeniem Nr 8/19 Kierownika Urzędu z dnia 31 maja 2019r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 12/18 Kierownika Urzędu z dnia 07 lipca 2018r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 5/17 Kierownika Urzędu z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2017-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-19