7/17

Zarządzenie Nr 7/17
Kierownika Urzędu

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca  br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. z 2016r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255) oraz §5 pkt. 5  Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Nr 6/12 Kierownika Urzędu z dnia 19 czerwca 2012r. zmienionego Zarządzeniem Nr 17/12 Kierownika Urzędu z dnia 26 października 2012r. i Zarządzeniem Nr 22/12 Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dniem wolnym od pracy 16 czerwca br., z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 24 czerwca 2017r.

§ 2.  Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia pracowników Urzędu oraz zamieszczenia stosownej informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej gminy.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 7/17 (PDF, 95,71 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 7/17 Kierownika Urzędu z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-07