Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2005r.

Zarządzenie Kierownika
Urzędu nr :
z dnia :dotyczy :uwagi :
18/05 30 grudnia
2005r.
w sprawie uzupełnienia prowadzonego rzeczowego wykazu akt o hasła i symbole klasyfikacyjne dla nowych zadań, które nałożyły na gminę obowiązujące przepisy prawne
17/05 29 grudnia
2005r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2006 dla pracowników Urzędu Gminy
16/05 29 grudnia
2005r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu
14/05 30 listopada
2005r.
w sprawie przyjęcia do stosowania programów komputerowych
13/05 28 listopada
2005r.
w sprawie harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w 2006r.
12/05 28 listopada
2005r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Mielnik i jednostkach organizacyjnych gminy
11/05 28 listopada
2005r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku
10/2005 17 listopada
2005r.
nadania Urzędowi Gminy Mielnik Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
9/05 17 listopada
2005r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku
8/2005 18 października
2005r.
w sprawie przyjmowania skarg i wniosków
7/05 18 października
2005r.
w sprawe ustalenia dnia 31 października dniem wolnym od pracy
6/05 11 października
2005r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5/2005 1 lipca
2005r.
w sprawie dokonania zmian w wykazie akt
4/2005 12 maja
2005r.
w sprawie ustalenia dnia 27 maja dniem wolnym od pracy
3/2005 28 kwietnia
2005r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy
2/05 6 kwietnia
2005r.
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji samorządowej oraz jednostek organizacyjnych gminy
1/2005 31 marca
2005r.
w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2005-03-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15