Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2007r.

Zarządzenie Kierownika
Urzędu nr :
z dnia :dotyczy :uwagi :
9/07 20 listopada
2007 r.
w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Mielnik
8/07 17 października
2007 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 listopada dniem wolnym od pracy.
7/07 25 czerwca
2007 r.
w sprawie rozszerzenia rzeczowego wykazu akt
6/07 14 czerwca
2007 r.
w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
5/07 4 czerwca
2007 r.
w sprawie ustalenia dnia 8 czerwca dniem wolnym od pracy
4/07 23 maja
2007 r.
w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
3/07 11 maja
2007 r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej i do zniszczenia dokumentów niejawnych, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu
2/07 8 lutego
2007 r.
w sprawie uznania za uzasadnione należności przysługujące pracownikom samorządowym z tytułu odbywania podróży służbowej
1/07 9 stycznia
2007 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyceny listew boazeryjnych i skrzydeł drzwiowych pochodzących z demontażu w budynku Urzędu Gminy oraz jej zbycia

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2007-01-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15