Zarządzenie nr 6/19 Kierownika Urzędu

Zarządzenie Nr 6/19
Kierownika Urzędu

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1629, poz. 2245 i poz. 2377) oraz § 21 ust. 6 Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Nr 6/12 Kierownika Urzędu z dnia 19 czerwca 2012 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 17/12 Kierownika Urzędu z dnia 26 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 22/12 Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2012 r. i Zarządzenie Nr 8/17 Kierownika Urzędu z dnia 26 czerwca 2017 r.,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 18 maja 2019 r.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia pracowników Urzędu oraz zamieszczenia stosownej informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-19