1/18 Kierownika Urzędu

Zarządzenie Nr 1/18
Kierownika Urzędu

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 8 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 130§ 2 i art.  150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1666, poz. 2138, poz. 2255; zm. z 2017r. poz. 60 i poz. 962 ) oraz § 21 ust. 6 Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Nr 6/12 Kierownika Urzędu z dnia 19 czerwca 2012r. zmienionego Zarządzeniem Nr 17/12 Kierownika Urzędu z dnia 26 października 2012r., Zarządzeniem Nr 22/12 Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2012r. i Zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 8/17 z dnia 26 czerwca 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy 8 stycznia 2018r. w zamian za dzień 6 stycznia 2018r. (sobota - Święto Trzech Króli), który zgodnie z rozkładem czasu pracy Urzędu Gminy w pięciodniowym tygodniu pracy jest dniem wolnym.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia pracowników Urzędu oraz zamieszczenia stosownej informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 1/18 (PDF, 96,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 1/18 Kierownika Urzędu z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 8 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-02