TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko d/s rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa (pokój nr 4, tel. (85) 65 65 867).

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną składa pisemny wniosek o wydanie tego zezwolenia. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania oraz pisemną informację:

  • o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
  • o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia w terminie 30 dni od nabycia psa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax (85) 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. nr 20

OPŁATY

82,00 zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej bądź jej odmowa.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Samodzielne stanowisko ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa: Urszula Gniadek

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2011-10-27

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2011-10-27

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2007-03-13