TYTUŁ SPRAWY

Wpisanie do rejestru wyborców

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A (druk / formularz wniosku do pobrania) oraz dowód osobisty (do wglądu) – składają osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Mielnik bez zameldowania na pobyt stały.
 2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku (druk / formularz wniosku do pobrania) – składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierzają uczestniczyć.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 003, fax 85 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
PARTER, pokój nr 2, tel. 85 65 65 873

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

3 dni od daty złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca otrzyma decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).

TRYB ODWOŁAWCZY

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Załączniki do treści

 • Wniosek (PDF, 201,6 KB)

  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A i B

 • Wniosek (DOC, 31,5 KB)

  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A i B (załącznik w formie edytowalnej)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-06-19

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2007-03-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-10-23

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2007-03-29