TYTUŁ SPRAWY

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

OPIS SPRAWY

Wydawanie wypisów i wyrysów z aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax (85) 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, pokój nr 7, tel. (85) 65 65 874

OPŁATY

  • Za wydanie wypisu do 5 stron: 30 zł, powyżej 5 stron: 50 zł;
  • Za wydanie wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20zł (nie więcej niż 200 zł);
  • Za wydanie zaświadczenia: 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Mielnik lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielnik.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne w terminie 3 dni od dna złożenia wniosku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie – maksymalnie do 7 dni od daty złożenia wniosku zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik, bądź zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.);
  • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Młodszy referent ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa: Małgorzata Kryńska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28