TYTUŁ SPRAWY

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców (pisemnie lub ustnie do protokołu).

UWAGI:

 1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek (druk / formularz wniosku do pobrania) każdego, do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Mielnik ( parter, pokój Nr 2 )
 2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
  1. pominięcia wyborcy w rejestrze,
  2. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  4. objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze Gminy Mielnik.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 003, fax 85 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
PARTER, pokój nr 2, tel. 85 65 65 873

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

3 dni od daty złożenia reklamacji.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).

TRYB ODWOŁAWCZY

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki do treści

 • Druk (PDF, 65,58 KB)

  Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

 • Formularz (DOC, 32 KB)

  Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (do wypełnienia na komputerze)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-06-19

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2007-03-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2007-03-29