TYTUŁ SPRAWY

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH (Podinspektor ds. Promocji, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • pisemny wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (druk wniosku do pobrania) wraz z załącznikami stanowiącymi opis obiektu i arkusz deklarujący spełnienie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 6577003, 6577003, 6577241
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH, pokój nr 1, tel. wewn. 42

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

14 dni

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity- Dz.U. z 2004 r. NR 223, poz. 2268 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004r Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie stosuje się

INNE INFORMACJE

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczącego prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

Załączniki do treści

  • 845 (PDF, 61,17 KB)

    Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Podinspektor ds. promocji, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki: Jolanta Galecka

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-09-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-01