TYTUŁ SPRAWY

Zaświadczenia w sprawach podatkowych.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o wydanie zaświadczenia – można ewentualnie wykorzystać wzór:

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 65 65 870
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. wewn. 70

OPŁATY

Opłata skarbowa wynosi:

 • od wydania zaświadczenia – 17 zł,
 • od wydania zaświadczenia w sprawach niezalegania w podatkach – 21 zł;

z wyjątkiem zwolnionych z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • Dział VIII A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 240, poz. 2067)

Załączniki do treści

 • 20070228114949.pdf (PDF, 29,17 KB)

  Wniosek o wydanie zaświadczenia

 • 20070228115035.pdf (PDF, 30,39 KB)

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Aneta Kasperuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-07-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28