TYTUŁ SPRAWY

Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)
  • Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)
  • Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
  • Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  • Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek CEIDG-1
  • dowód osobisty (do wglądu)

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru, dostępnego przez Internet www.ceidg.gov.pl.

Formularz o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 publikowany jest m.in. na stronie internetowej BIP Ministerstwa Gospodarki.
 
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl. Wówczas do podpisu niezbędny będzie podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany ePUAP.
 
Wniosek można także złożyć osobiście lub pocztą listem poleconym na formularzu papierowym w Urzędzie Gminy. Wówczas upoważniony pracownik przekształci go w formę dokumentu elektronicznego i prześle do CEIDG.
 
Złożenie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną nie zwalnia z obowiązku osobistego stawienia się celem dopełnienia formalności w Urzędzie Skarbowym czy placówce ZUS/KRUS.
 
Rejestr Centralnej Ewidencji jest jawny i każdy zainteresowany może w nim sprawdzić dane swojej firmy bądź innej osoby prowadzącej działalność (pod warunkiem, że dane te zostały już przekazane do CEIDG przez dotychczasowy organ ewidencyjny).

OPŁATY

BRAK

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy, Barbara Warszycka

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-11