Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku

Zarządzenie Wójta
Gminy Mielnik Nr :
dotyczy : uwagi :
83/05
z 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na rzecz Gminy Mielnik i gminnych jednostek organizacyjnych  
82/05
z 29 grudnia 2005r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku  
81/05
z 29 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
80/05
z 28 grudnia 2005r.
w sprawie powołania komisji do przekazania środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku  
79/05
z 2 grudnia 2005r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia będącego własnością gminy Mielnik a użytkowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Handlowa 6 15-399 Białystok  
78/05
z 29 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
77/05
z 15 listopada 2005r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok  
76/05
z 26 pażdziernika 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
75/05
z 3 października 2005r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. organizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku  
74/05
z 03 października 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku  
73/05
z 27 września 2005r.
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
72/05
z 26 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
71/05
z 13 września 2005r.
w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmienione Zarządzeniem Nr 73/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2005 roku
70/05
z 12 września 2005r.
w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone ciągnikiem MTZ, ciągnikiem "Ursus-3512", ciągnikiem gąsienicowym T-100M, koparko-ładowarką NK 0431 B i samochodem osobowym "Lublin II" traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 72/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 01 września 2009r.
69/05
z 12 września 2005r.
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Mielnik  
68/05
z 6 września 2005r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mielnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
67/05
z 31 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Mielnik zmienione Zarządzeniem Nr 69/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 września 2005 roku
66/05
z 09 sierpnia 2005r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.  
65/05
z 08 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela świetlicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
64/05
z 12 lipca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
63/05
z 5 lipca 2005r.
w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Urząd Gminy w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych  
62/05
z 01 lipca 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku  
61/05
z 27 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej uchylone Zarządzeniem Nr 30/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04 stycznia 2008 roku
60/05
z 15 kwietnia 2005r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik  
59/05
z 01 kwietnia 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku  
58/05
z 15 marca 2005r.
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotnizej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  
57/05
z 10 marca 2005r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy Mielnik przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  
56/05
z 04 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok  
55/2005
z 31 stycznia 2005r.
w sprawie ustalenia zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku  
54/05
z 24 stycznia 2005r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 84/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2006r.
53/05
z 03 stycznia 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku  

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16