Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK
VI kadencji samorządu

numer : z dnia : dotyczy : uwagi :
5/10  31.12.2010r. w sprawie ustalenia ceny za usługę odśnieżania świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku  
4/10  31.12.2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Urząd Statystyczny w Białymstoku  
3/10  28.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  
2/10  23.12.2010r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
 
1/10  14.12.2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku  

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK
V kadencji samorządu

numer : z dnia : dotyczy :  
108/10  29.11.2010r. w sprawie druku kart do głosowania w drugiej turze wyborów Wójta Gminy Mielnik  
107/10  15.11.2010r. w sprawie projektu budżetu gminy Mielnik na 2011r.  
106/10  15.11.2010r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016  
105/10  9.11.2010r. w sprawie druku kart do głosowania w wyborach do rady gminy Mielnik oraz wójta Gminy Mielnik.  
104/10  28.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  
103/10  20.10.2010r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji Mielnickiemu Klubowi Sportowemu "Mielnik"  
102/10  04.10.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego  
101/10  22.09.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym na podst. Zarządzenia Nr 150/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 września 2012 r. traci moc z dniem 31 października 2012 r.
100/10  22.09.2010r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 96/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2012 r.
99/10  3.09.2010r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego  
98/10  26.08.2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników  
97/10  17.08.2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r.  
96/10  13.08.2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik  
95/10  04.08.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
94/10  28.07.2010r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone koparko-ładowarką WB93R-5.  
93/10  27.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  
92/10  01.06.2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.  
91/10  31.05.2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
90/10  28.05.2010r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 45/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 lipca 2015r.
89/10  12.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r.  
88/10  05.05.2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mętna  
87/10  18.03.2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.  
86/10  12.03.2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009r.  
85/10  10.02.2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty  

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-10