Zarządzenie Nr 348/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.), art. 11, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 348/14 (PDF, 151,68 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 348/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-08-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-08-13