229/18

Zarządzenie Nr 229/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Radziwiłłówka oraz wyboru członka rady sołeckiej w sołectwie Adamowo-Mętna

     Na podstawie § 8 ust. 2 statutów sołectw Radziwiłłówka oraz Adamowo-Mętna uchwalonych Uchwałą Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Zarządzam przeprowadzenie wyboru sołtysa w sołectwie Radziwiłłówka, oraz wyboru członka rady sołeckiej w sołectwie Adamowo-Mętna.

2. Do zwołania zebrania w sołectwie Radziwiłłówka zgodnie z §12 ust. 2 statutu sołectwa Radziwiłłówka upoważniam Panią Olgę Pogrebniak - członka rady sołeckiej.

3. Zebranie wiejskie w sołectwie Adamowo-Mętna dla wyboru członka rady sołeckiej zwoła sołtys sołectwa Adamowo-Mętna.

§ 2. Zebrania odbędą się w terminie zgodnym z harmonogramem zebrań wiejskich w Gminie Mielnik w 2018 roku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 226/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 stycznia 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sołectwach: Radziwiłłówka i Adamowo-Mętna oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 229/18 (PDF, 95,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 229/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Radziwiłłówka oraz wyboru członka rady sołeckiej w sołectwie Adamowo-Mętna

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-30